• Finska
 • Svenska
 • Norskt

Villkor och policy

Villkor för användning av webbplatsen

 1. Villkor
  Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen, tillämpliga lagar och förordningar och deras efterlevnad. Om du inte håller med om något av de angivna villkoren får du inte använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av relevant upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.
 2. Användningslicens
  Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (data eller programmering) på Sport Live Streams webbplats för enskild och icke-affärsmässig användning. Detta är bara ett tillstånd av licens och inte ett utbyte av titel, och under detta tillstånd får du inte:
  ändra eller kopiera materialet;
  använda materialet för kommersiell användning eller för någon offentlig presentation (affärsmässig eller icke-affärsmässig);
  försöka dekompilera eller bygga om någon produkt eller något material som finns på Sport Live Streams webbplats;
  ta bort någon upphovsrätt eller annan begränsande dokumentation från materialet, eller
  överföra materialet till någon annan eller till och med ”spegla” materialet på en annan server.
  Detta tillstånd kan följaktligen avslutas om du åsidosätter någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Sport Live Stream närhelst det anses lämpligt. Efter att tillståndet har avslutats eller när ditt visningstillstånd har avslutats måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektronisk eller tryckt form.
 1. Ansvarsfriskrivning
  Materialet på Sport Live Streams webbplats ges ”i befintligt skick”. Sport Live Stream ger inga garantier, kommunicerade eller föreslagna, och avstår därmed från och ogiltigförklarar alla andra garantier, inklusive utan hinder, härledda garantier eller tillstånd av säljbarhet, lämplighet för en specifik anledning, eller icke-överträdelse av licensierad egendom eller annat intrång i rättigheter. Vidare garanterar eller gör Sport Live Stream inte heller några utfästelser om precisionen, de sannolika resultaten eller den orubbliga kvaliteten på utnyttjandet av materialet på sin webbplats eller som generellt identifierar med sådant material eller på destinationer som är kopplade till denna webbplats.
 2. Begränsningar
  Vid inget tillfälle ska Sport Live Stream eller dess leverantörer vara föremål för eventuella skador (som utan begränsning räknar skador för förlust av information eller nytta, eller på grund av störningar i verksamheten,) som uppstår till följd av utnyttjandet eller oförmågan att utnyttja materialet på Sport Live Streams internetsida, oavsett möjligheten att Sport Live Stream eller en av Sport Live Stream godkänd agent muntligen eller skriftligen har informerats om sannolikheten för sådan skada. Eftersom några rättsordningar inte tillåter begränsningar av avledda garantier eller hinder för skyldigheter för allvarliga eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte göra någon skillnad för dig.
 3. Ändringar och felskrivningar
  Materialet som visas på Sport Live Stream:s webbplats kan innehålla typografiska eller fotografiska fel. Sport Live Stream garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är exakt, färdigt eller aktuellt. Sport Live Stream kan rulla ut förbättringar av materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Sport Live Stream gör dock inte heller något åtagande att uppdatera materialet på webbplatsen.
 1. Länkar
  Sport Live Stream har inte kontrollerat majoriteten av de webbplatser eller länkar som är kopplade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan kopplad webbsida. Införandet av en koppling innebär inte att Sport Live Stream stöder webbplatsen. Användning av en sådan ansluten webbplats sker på användarens egen risk.
 2. Ändringar av webbplatsens användarvillkor
  Sport Live Stream kan uppdatera dessa användningsvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då gällande formen av dessa användningsvillkor.
 3. Tillämplig lag
  Alla ärenden som identifierar Sport Live Streams webbplats ska administreras av lagarna i landet USA Sport Live Stream State utan hänsyn till dess tvister om lagbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Likaså har vi byggt upp den här policyn med målet att du ska se hur vi samlar in, använder, förmedlar och avslöjar och utnyttjar individuella uppgifter. Nedan beskrivs vår integritetspolicy.

 • Innan eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de syften för vilka informationen samlas in.
 • Vi kommer att samla in och utnyttja individuppgifter endast i syfte att tillgodose de skäl som vi har angett och för andra goda syften, om vi inte får samtycke från den berörda personen eller om det krävs enligt lag.
 • Vi kommer bara att behålla individuella uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla dessa skäl.
 • Vi kommer att samla in enskilda uppgifter på lagliga och rimliga sätt och, när det är lämpligt, med information eller samtycke från den berörda personen.
 • Personuppgifterna bör vara viktiga för de skäl för vilka de ska användas, och i den utsträckning som är nödvändig för dessa skäl bör de vara exakta, färdiga och uppdaterade.
 • Vi kommer att skydda personuppgifter med hjälp av säkerhetsskydd mot olyckor och inbrott samt mot obehörig åtkomst, spridning, kopiering, användning och ändring.
 • Vi kommer omedelbart att ge kunderna tillgång till våra policyer och förfaranden för administration av individuella uppgifter.

Vi är inriktade på att leda vår verksamhet enligt dessa standarder med ett specifikt slutmål att garantera att sekretessen för enskilda uppgifter är säker och upprätthålls.

ERBJUDANDE JUST NU